Feather Touch

Home

  • Öğrenme
    Stilleri Merkezi
  • Sitemiz
    Yapım Aşamasındadır...

Öğrenme Stilleri

Öğrenme stilleri, genel olarak, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup, o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı yöntemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Öğrenme stilleri kavramı ilk defa Amerika’da Prof. Dr. Rita DUNN tarafından 1960’lı yıllarda ortaya atıldı. Amacı, her insanın farklı bir şekilde öğrendiğini ortaya koymaktı. Prof. Dr. Rita Dunn’ın yaklaşık 40 yıl önce eğitimsel açıdan dezavantajlı çocukların başarısını arttırmak için başladığı araştırmalar, bugün dünyada en çok araştırılan ve uygulanan Dunn&Dunn Öğrenme Stilleri modelinin temellerini oluşturdu. Bu konu ile ilgili 300 üniversitede yapılan 800’ü aşkın araştırma mevcuttur. Bu zengin araştırmalar, öğrenmede bireysel farkların varlığını ve herkese aynı eğitim yöntemi uygulandığında bazı öğrencilerin başarıyı yakalarken bazılarının tam tersine başarısızlığa mahkum edildiğini ortaya koyuyor. “Herkes öğrenebilir” ilkesinden hareket eden Dunn&Dunn Öğrenme Stilleri modeli, eğitimcilere, öğrencilere ve anne babalara kapsamlı ve uygulanabilir bilgiler sunar ve herkesin kapasitesi doğrultusunda başarıyı yakalamasına olanak tanır.